Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

40.

U  pacjenta z nawracającymi infekcjami, skazą krwotoczną małopłytkową (która wystąpiła w pierwszym półroczu życia) i wypryskiem skórnym (o charakterze atopowego zapalenia skóry) należy podejrzewać zespół:

  • A. Nijmegen.
  • B. hiper-IgE.
  • C. Blooma.
  • D. Nethertona.
  • E. Wiskotta-Aldricha.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań