Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

93.

Do udowodnionych czynników ryzyka raka szyjki macicy nie należy:

  • A. zakażenie HPV.
  • B. palenie papierosów.
  • C. koinfekcja/zakażenie pochwy.
  • D. hiperglikemia.
  • E. stan immunosupresji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań