Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

134.

Potencjalny związek danego narażenia z chorobą, wyrażony ilościowo za pomocą ilorazu szans, możliwy jest do ustalenia w analizie danych pochodzących z:

  • A. epidemiologicznego badania przekrojowego.
  • B. badania kliniczno-kontrolnego.
  • C. epidemiologicznego badania ekologicznego.
  • D. epidemiologicznego badania korelacyjnego.
  • E. epidemiologicznego badania opisowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań