Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

14.

Wskaż najbardziej charakterystyczną nieprawidłowość u chorych na szpiczaka plazmocytowego:

  • A. uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
  • B. powiększenie wątroby
  • C. powiększenie śledziony
  • D. zmiany osteolityczne w kościach
  • E. naciek plazmocytów w nerkach
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań