Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

61.

Wskaż elementy składowe tzw. triady Virchowa (czynniki wpływające na wykrzepianie krwi):

1) zwolnienie przepływu krwi;

2) zmiany składu krwi (np. podwyższony hematokryt);

3) uszkodzenie ściany naczynia (śródbłonka);

4) wzrost ciśnienia krwi;

5) wzrost stężenia potasu w surowicy.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3
  • B. 3,4,5
  • C. 2,3,4
  • D. 1,3,5
  • E. 2,4,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań