Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

137.

Dane o liczbie chorych na chorobę X uzyskane w czasie badań prowadzonych podczas festynów zdrowia mają znikomą wartość z punktu widzenia epidemiologii i rozpowszechnienia tej choroby ponieważ:

  • A. nie zbiera się informacji o chorobach współwystępujących.
  • B. autoselekcja badających się powoduje, że próba nie jest reprezentatywna.
  • C. powszechne są wyniki fałszywie ujemne.
  • D. nie ma systemu dalszej diagnostyki.
  • E. większość chorób występuje rzadko w populacji.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań