Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

66.

35-letni pacjent został przyjęty do oddziału chirurgicznego z rozpoznaniem ostrego zapalenia trzustki w przebiegu choroby alkoholowej. Chory zgłasza wymioty i bóle w nadbrzuszu. W badaniach obrazowych wykluczono kamicę przewodów żółciowych, potwierdzono postać obrzękową zapalenia trzustki i wykluczono obecność patologicznych zbiorników w okolicy trzustki. U chorego nie występują objawy zapalenia dróg żółciowych, a wykładniki stanu zapalnego utrzymują się na niskim poziomie. Jakie powinno być dalsze postępowanie?

  • A. pilna laparotomia i drenaż jamy otrzewnej.
  • B. wypis do domu po 24-godzinnej obserwacji.
  • C. leczenie zachowawcze do czasu ustąpienia objawów i normalizacji parametrów laboratoryjnych.
  • D. cholecystektomia laparoskopowa.
  • E. ERCP lub MRCP.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań