Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

23.

W celu rozpoznania ostrego uszkodzenia nerek (AKI) należy oceniać czynność nerek na podstawie:

  • A. zmian GFR za pomocą wzoru Cockcrofta i Gaulta.
  • B. zmian GFR za pomocą wzoru MDRD.
  • C. zmian GFR za pomocą wzoru CKD-EPI.
  • D. codziennych zmian kreatyninemii i diurezy.
  • E. każde z powyższych jest właściwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań