Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

95.

Profesjonalną organizacją lekarzy rodzinnych w Polsce jest:

  • A. Towarzystwo Pediatrów i Internistów Polskich.
  • B. Polskie Towarzystwo Pediatrów, Internistów i Lekarzy Rodzinnych.
  • C. Towarzystwo Lekarzy Medycyny Ogólnej.
  • D. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań