Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

26.

Badaniem przesiewowym w cukrzycowej chorobie nerek jest:

  • A. oznaczenie stężenia glukozy w moczu.
  • B. oznaczenie białka w dobowej zbiórce moczu.
  • C. oznaczenie wskaźnika albumina/kreatynina w próbce moczu.
  • D. oznaczenie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1C).
  • E. badanie obecności wałeczków leukocytarnych w moczu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań