Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

152.

Mutacja genu supresorowego NF1 ma związek z rozwojem następujących chorób nowotworowych u dzieci:

1) rhabdomiosarcoma.

2) guzy OUN.

3) glejak n II.

4) ostra białaczka mieloblastyczna.

5) ostra białaczka limfoblastyczna.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2
  • B. 2,3
  • C. 4,5
  • D. wszystkie wymienione
  • E. żadne z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań