Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

154.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące celiakii:

1) jej odmianą jest choroba Dühringa;

2) brak przestrzegania diety bezglutenowej zwiększa u chorych z celiakią ryzyko rozwoju chłoniaków;

3) stwierdzenie obecności HLA DQ2 i HLA DQ8 stanowi 100% potwierdzenie rozpoznania;

4) pierwszym objawem celiakii u dziecka może być spowolnienie rozwoju somatycznego;

5) wtórnie może wystąpić niedobór laktazy.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3
  • B. 1,2,4,5
  • C. 2,3,4,
  • D. 3,4,5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań