Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

186.

U pacjentki ze schizofrenią i hiperprolaktynemią nie stosuje się:

  • A. Arypiprazolu.
  • B. Kwetiapiny.
  • C. Klozapiny.
  • D. Amisulprydu.
  • E. Wszystkie leki przeciwpsychotyczne mogą nasilić hiperprolaktynemię, zatem są przeciwwskazane.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań