Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

90.

Podwyższone ryzyko powikłań okołooperacyjnych występuje u chorych: 

1) otyłych;

2) w wieku poniżej 30 lat;

3) z chorobą wieńcową;

4) z cukrzycą;

5) zaklasyfikowanych do grupy ASA I wg Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologicznego.

Prawidłowa odpowiedź to:


  • A. 1,2,3,4.
  • B. 3,4,5.
  • C. 1,3,5.
  • D. 1,3,4.
  • E. 2,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań