Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

32.

Jednoczesne przedłużenie czasu protrombinowego (PT) i czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) jest charakterystyczne dla:

  • A. niedoboru czynnika VIII.
  • B. niedoboru czynnika XIII.
  • C. defektu tzw. wspólnej drogi krzepnięcia - (czynnik X, V, II, fibrynogen).
  • D. hemofilii A.
  • E. niedoboru czynnika VII.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań