Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

24.

Pacjent z układem markerów wirusowych: HBsAg plus, HBeAg plus, anty-HBc IgM minus, anty-HCV minus jest:

  • A. nosicielem wirusa B i ma cechy kontaktu z wirusem C
  • B. zakażony HBV, prawdopodobnie z wysoką replikacją HBV, bez cech kontaktu z wirusem C.
  • C. nosicielem wirusa C, bez odporności po szczepieniu p/wzw B
  • D. ozdrowieńcem po wzw B, z cechami nabytego uodpornienia na HBV i HCV
  • E. wszystkie powyższe są fałszywe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań