Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

54.

Które stwierdzenie dotyczące pokrzywki jest fałszywe?

  • A. w przebiegu pokrzywki nie występuje wstrząs anafilaktyczny.
  • B. podstawowym wykwitem w pokrzywce jest bąbel.
  • C. przyczyną pokrzywki mogą być m.in. choroby nowotworowe i tkanki łącznej.
  • D. najważniejszymi lekami w terapii pokrzywek są leki p/histaminowe II generacji.
  • E. objawy pokrzywki przewlekłej mogą towarzyszyć celiakii.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań