Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

162.

Najniższe ciśnienie skurczowe krwi, przy którym wyczuwalne jest tętno na tętnicy szyjnej, wynosi:

  • A. 20 mmHg
  • B. 30 mmHg
  • C. 40 mmHg
  • D. 50 mmHg
  • E. 60 mmHg
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań