Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

5.

Dominującymi zaburzeniami elektrolitowymi charakteryzującymi ostre uszkodzenie nerek wtórne do zespołu rozpadu guza, rozwijającego się po podaniu chemioterapii w chłoniakach i ostrych białaczkach są:

  • A. hipokalcemia, hiperfosfatemia i hiperkaliemia
  • B. hiperkalcemia, hiperfofatemia i hipokaliemia
  • C. hiponatremia, hiperchloremia i hipermagnezemia
  • D. hipernatremia, hipofosfatemia i hipomagnezemia
  • E. hipokalcemia, hipofosfatemia i hiperkaliemia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań