Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

95.

Leczenie operacyjne przepukliny pachwinowej metodą Lichtensteina:

  • A. oznacza plastykę kanały pachwinowego metodą laparoskopową.
  • B. oznacza plastykę kanału pachwinowego polegającą na założeniu szwów na pierścień wewnętrzny przepukliny pachwinowej.
  • C. oznacza otwartą plastykę kanału pachwinowego z użyciem siatki z tworzywa sztucznego.
  • D. jest od dawna zakazana.
  • E. taka metoda leczenia operacyjnego nie występuje.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań