Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

12.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące nowotworu neuroendokrynnego żołądka:

  • A. może wystąpić w przebiegu zespołu Zollinger-Ellisona.
  • B. sporadyczny nowotwór (typ 3) jest związany z najgorszym rokowaniem z powodu skłonności do rozsiewu
  • C. może wystąpić na podłożu zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka.
  • D. wystąpienie „zespołu rakowiaka” świadczy o dużym zaawansowaniu choroby (przerzuty).
  • E. do rozpoznania wystarczające jest stwierdzenie ponad dwukrotnie podwyższonego stężenia chromograniny A we krwi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań