Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

65.

W przeciwieństwie do dzieci starszych i nastolatków, u dzieci do 5. roku życia najczęściej występują:

  • A. ostra białaczka limfoblastyczna, raki, chłoniaki
  • B. ostra białaczka limfoblastyczna, guzy mózgu, guzy kości.
  • C. ostra białaczka limfoblastyczna, neuroblastoma, guz Wilmsa.
  • D. retinoblastoma, guzy mózgu, guzy kości.
  • E. retinoblastoma, raki, chłoniaki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań