Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

183.

Kto może wystąpić do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego?

  • A. osoba bliska pacjentowi, w sytuacji gdy doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta.
  • B. spadkobiercy pacjenta, w przypadku śmierci pacjenta.
  • C. każdy członek rodziny pacjenta, w przypadku śmierci pacjenta.
  • D. osoba bliska pacjentowi, w przypadku śmierci pacjenta.
  • E. opiekun faktyczny, w sytuacji gdy doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań