Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

98.

Przeciwwskazaniem do wykonania obrotu zewnętrznego nie jest:

  • A. ciąża wielopłodowa, położenie miednicowe pierwszego płodu.
  • B. ciąża wielopłodowa, położenie poprzeczne drugiego płodu po porodzie pierwszego.
  • C. makrosomia płodu.
  • D. zmniejszona ilość płynu owodniowego.
  • E. łożysko przodujące.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań