Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

103.

Główka płodu ma najmniejszy obwód w płaszczyźnie:

  • A. czołowo-potylicznej.
  • B. bródkowo-potylicznej.
  • C. czołowo-podpotylicznej.
  • D. podpotyliczno-ciemieniowej.
  • E. potyliczno-ciemieniowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań