Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

132.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące ferrytyny:

1) w organizmie dorosłego człowieka znajduje się 1-1,5 g ferrytyny we wszystkich komórkach i płynach ustrojowych;

2) w organizmie dorosłego człowieka znajduje się 2-3,5 g ferrytyny we wszystkich komórkach i płynach ustrojowych;

3) stężenie ferrytyny 1μg/l odpowiada 8 mg żelaza zawartego w puli zapasowej;

4) stężenie ferrytyny 1μg/l odpowiada 5 mg żelaza zawartego w puli zapasowej;

5) zakres referencyjny ferrytyny u kobiet wynosi 30-200 μg/l, a u mężczyzn 30-400 μg/l;

6) zakres referencyjny ferrytyny u kobiet wynosi 30-400 μg/l, a u mężczyzn 20-400 μg/l.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,6.
  • B. 1,3,6.
  • C. 1,3,5.
  • D. 2,3,6.
  • E. 2,3,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań