Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

143.

19-letni mężczyzna zgłosił się do psychiatry z powodu „problemów z nauką”, po tym jak kolejny raz nie zdał egzaminu maturalnego. Od około 2 lat sporządza różnego rodzaju spisy, listy, często dotyczące nieistotnych spraw. Odczuwa potrzebę ciągłego sprawdzania czy zapisał wszystko w odpowiedniej kolejności, przelicza zapisane słowa, odczytuje je na głos wielokrotnie, w określonej kolejności. Ponadto wielokrotnie w ciągu dnia segreguje i układa w odpowiedni sposób kartki ze swoimi zapiskami. Opisane czynności zajmują mu nawet 10 godzin dziennie. Z powodu braku czasu ograniczył kontakty towarzyskie, zaniedbał naukę, większość czasu spędza w swoim pokoju. Który lek należy zastosować u opisanego pacjenta?

  • A. tianeptynę.
  • B. klomipraminę.
  • C. pregabalinę.
  • D. alprazolam.
  • E. zuklopentiksol.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań