Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

154.

U 23-letniej kobiety po trwającym 7 miesięcy, pojedynczym epizodzie psychozy (z obecnymi w obrazie klinicznym omamami i urojeniami) rozpoznano schizofrenię. W leczeniu zastosowano u niej małą dawkę olanzapiny, co spowodowało ustąpienie wszystkich objawów psychotycznych. Od 16 miesięcy chora nie zgłasza żadnych objawów. Którą z poniższych zmian należy wprowadzić w leczeniu tej pacjentki?

  • A. należy zmniejszyć pacjentce dawkę olanzapiny, a następnie, jeśli nadal nie będzie ona zgłaszać żadnych objawów, należy całkowicie ją odstawić.
  • B. należy zmniejszyć dawkę olanzapiny, jednak nie należy jej odstawiać.
  • C. przyjmowaną przez pacjentkę dawkę olanzapiny należy utrzymać na stałym poziomie, ale można wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi wizytami u psychiatry.
  • D. należy zweryfikować diagnozę, ponieważ pacjentka prawdopodobnie wcale nie cierpi z powodu schizofrenii.
  • E. olanzapinę należy zmienić u pacjentki na długo działający lek przeciwpsychotyczny w formie depot, taki jak dekanian haloperidolu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań