Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

192.

Pierwszą wyraźną podstawę prawną do działań Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego stanowi traktat z:

  • A. Lizbony.
  • B. Amsterdamu.
  • C. Nicei.
  • D. Maastricht.
  • E. Rzymu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań