Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

32.

Pancytopenia jest definiowana na podstawie:

  • A. liczby krwinek białych.
  • B. wyniku badania morfologii krwi obwodowej.
  • C. odsetka komórek CD34+ w bioptacie aspiracyjnym szpiku.
  • D. nieobecności komórek blastycznych w mielogramie.
  • E. liczby krwinek czerwonych we krwi obwodowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań