Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

166.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje:

  • A. renta z tytułu niezdolności do pracy.
  • B. zasiłek chorobowy
  • C. renta szkoleniowa.
  • D. jednorazowe odszkodowanie.
  • E. zasiłek pielęgnacyjny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań