Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

112.

Co to jest sprzężna prawdziwa?

  • A. linia łącząca dolny brzeg spojenia łonowego ze stawem krzyżowo-guzicznym.
  • B. linia łącząca promontorium z górnym brzegiem spojenia łonowego
  • C. linia łącząca promontorium z najbardziej do wewnątrz skierowanym punktem spojenia łonowego.
  • D. linia łącząca zagłębienie między wyrostkami kolczystymi L3 i L4 z górnym brzegiem spojenia łonowego
  • E. linia łącząca promontorium z dolnym brzegiem spojenia łonowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań