Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

35.

Wskaż lokalizację pola osłuchiwania zastawki aortalnej:

  • A. II prawe międzyżebrze przy mostku.
  • B. II lewe międzyżebrze przy mostku.
  • C. IV-V prawe międzyżebrze przy mostku.
  • D. V lewe międzyżebrze przyśrodkowo od linii środkowo-obojczykowej.
  • E. miejsce uderzenia koniuszkowego serca.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań