Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

91.

Do objawów pozajelitowych towarzyszących chorobie Crohna należy:

  • A. zapalenie nerwu wzrokowego.
  • B. toczeń trzewny.
  • C. zgorzelinowe zapalenie skóry.
  • D. przewlekła choroba żylna.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań