Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

107.

65-letnia chora, w dobrym stanie ogólnym, z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 leczoną lekami doustnymi zgłosiła się do lekarza ginekologa z powodu miernego krwawienia z dróg rodnych. Masa ciała 87 kg przy wzroście 163 cm. Wynik biopsji endometrium: rak gruczołowy endometrialny G1. W badaniu USG TV podejrzewa się minimalne naciekanie endometrium, w badaniu tomografii komputerowej nie stwierdzono rozsiewu wewnątrz jamy brzusznej, ani patologicznych węzłów chłonnych miednicy i okołoaortalnych. Optymalnym sposobem leczenia tej chorej będzie leczenie:

  • A. operacyjne usunięcie guza w histeroskopii.
  • B. operacyjne wycięcie macicy z przydatkami.
  • C. radioterapią (brachyterapia + teleterapia).
  • D. chemioterapią (paklitaksel+ karboplatyna)
  • E. hormonalne (octan megestrolu)
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań