Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

30.

Którą z wymienionych poniżej grup leków należy wybrać w pierwszym rzędzie w terapii nadciśnienia u chorego ze współistniejącą albuminurią?

  • A. beta-adrenolityki.
  • B. sartany.
  • C. leki moczopędne.
  • D. blokery kanału wapiennego.
  • E. alfa-adrenolityki.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań