Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

84.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego:

  • A. najczęściej ma tło kamicze.
  • B. badaniem z wyboru jest tomografia.
  • C. w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić m.in. prawostronne zapalenie płuc i opłucnej.
  • D. do powikłań należy ropniak pęcherzyka żółciowego i gazowe zapalenie pęcherzyka żółciowego..
  • E. ostre, bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego może być wywołane przez takie drobnoustroje jak: Cytomegalovirus, Pneumocystis jiroveci czy Isospora belli.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań