Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

134.

U każdego pacjenta ze świeżo rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym należy obligatoryjnie wykonać następujące badania, z wyjątkiem:

  • A. doustnego testu obciążenia glukozą.
  • B. stężenia Na+, K+.
  • C. stężenia kreatyniny z oszacowaniem GFR.
  • D. morfologii krwi obwodowej.
  • E. lipidogramu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań