Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

149.

Pacjent zgłaszający się do lekarza z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej typu II może znajdować się w każdym z wymienionych stanów z wyjątkiem:

  • A. hipomanii.
  • B. głębokiej depresji.
  • C. subdepresji.
  • D. manii psychotycznej.
  • E. eutymii.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań