Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

188.

Skala Doloplus - 2 jest metodą pomiaru bólu:

  • A. u pacjentów geriatrycznych z zaburzeniami funkcji poznawczych.
  • B. u dzieci.
  • C. u pacjentów sztucznie wentylowanych.
  • D. u każdego pacjenta po urazie
  • E. w żadnej z powyższych grup pacjentów
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań