Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

143.

Lekiem, którego stosowanie wiąże się z najniższym ryzykiem metabolicznym jest:

  • A. kwetiapina.
  • B. olanzapina.
  • C. haloperidol.
  • D. sulpiryd.
  • E. arypiprazol.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań