Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

138.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące czerniaka:

  • A. złośliwy nowotwór wywodzący się najczęściej ze skórnych melanocytów, które uległy złośliwej transformacji.
  • B. pomocnym narzędziem ułatwiającym kliniczną diagnostykę czerniaka jest skala ABCDE.
  • C. rokowanie jest uzależnione od stopnia zaawansowania choroby.
  • D. ryzyko rozwoju kolejnego czerniaka wzrasta ok.10-25-krotnie u osoby, która miała już wcześniej ten nowotwór.
  • E. najlepszą metodą diagnostyczną jest biopsja cienkoigłowa podejrzanej zmiany.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań