Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

125.

Wskaż cechę, która nie jest charakterystyczna dla POChP:

  • A. postępujący charakter.
  • B. zmienność objawów w ciągu dnia.
  • C. przewlekła ekspozycja na dym tytoniowy jako czynnik ryzyka.
  • D. wdechowe ustawienie klatki piersiowej.
  • E. utrata masy ciała.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań