Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

4.

U pacjenta z nadciśnieniem tętniczym podczas wykonywania badania echokardiograficznego uwidoczniono niezdiagnozowaną wcześniej litą zmianę w świetle lewego przedsionka. Rozpoznanie którego z guzów serca jest w tej sytuacji najbardziej prawdopodobne?

  • A. naczyniakomięsaka.
  • B. śluzaka przedsionka.
  • C. włókniaka.
  • D. włókniaka sprężystego.
  • E. tłuszczaka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań