Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

7.

29-letni pacjent z cukrzycą typu 1 leczoną insuliną, ze złą kontrolą glikemii od 6 miesięcy, skarży się na wymioty, które występują około 1 godzinę po spożyciu posiłku. Wskaż najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

  • A. zapalenie wpustu żołądka.
  • B. gastropareza.
  • C. zakażenie H. pylori.
  • D. wymioty polekowe.
  • E. podwyższone ciśnienie śródczaszkowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań