Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

25.

Kluczową rolę w patogenezie raka żołądka pełni/ą:


  • A. palenie tytoniu.
  • B. alkohol.
  • C. Helicobacter pylori.
  • D. achlorhydria.
  • E. azotany w diecie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań