Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

46.

Wskaż prawidłowe postępowanie w przypadku rozpoznania rozwiniętego wstrząsu anafilaktycznego u dziecka:

1) adrenalina 1 mg/kg mc. podana domięśniowo;

2) klemastyna 0,025-0,05 mg/kg mc. podana dożylnie;

3) tlenoterapia 5-15 l/min w zależności od masy ciała;

4) płynoterapia dożylna zgodna z dziennym zapotrzebowaniem na płyny podana w ciągu 24 godzin;

5) pozostawienie ciała obcego, np. żądła pszczoły w celu dokładnej identyfikacji czynnika sprawczego oraz terapii celowanej.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,3,5.
  • C. 2,3.
  • D. 2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań