Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

48.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące boreliozy:

  • A. charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący występujący zazwyczaj około 12 miesięcy po ukłuciu.
  • B. izolowane porażenie nerwu twarzowego z pleocytozą w PMR niemal w 100% wywołane jest przez boreliozę.
  • C. u dzieci poniżej 9. roku życia leczeniem z wyboru jest doksycyklina.
  • D. test western blot powinien być wykonany jako pierwsze badanie w trakcie diagnostyki boreliozy.
  • E. podejrzenie neuroboreliozy stanowi przeciwwskazanie do wykonywania punkcji lędźwiowej ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań