Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

55.

3-letnie dziecko gorączkuje do 39,5°C od dwóch dni, od tego też czasu budzi się w nocy z krzykiem i ma osłabiony apetyt. Od pięciu dni u dziecka występuje wodnisty katar, a dzisiaj zaobserwowano wyciek ropnej treści z prawego ucha. Jakie powinno być dalsze optymalne postępowanie?

  • A. należy pobrać posiew treści z ucha i dopiero po uzyskaniu wyniku włączyć antybiotykoterapię celowaną.
  • B. należy rozpoznać zapalenie płuc i włączyć empiryczną antybiotykoterapię.
  • C. najprawdopodobniej jest to niepowikłane ostre zapalenie górnych dróg oddechowych. Należy zastosować leczenie objawowe na katar.
  • D. należy rozpoznać ostre ropne zapalenie ucha środkowego i włączyć antybiotykoterapię empiryczną.
  • E. należy rozpoznać ostre nieropne zapalenie ucha środkowego i nie podejmować działań, należy pozostawić dziecko na 48 godzin „bacznej obserwacji”.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań