Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

195.

Ilu stopniową skalą jest Skala Werbalna oceny bólu (Verbal Rating Scale, VRS)?

  • A. 3.
  • B. 5.
  • C. 7.
  • D. 10.
  • E. 11.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań